Vrengt Livmor 

HD Video, 8:18 min, 2018
 

Utdrag fra videoen Vrengt livmor,

Videoen tar utgansgpunkt i de første dagene på sykehuset etter en fødsel.