Vrengt Livmor Utdrag fra videoen Vrengt livmor, 2018, 8,18 min.

Videoen tar utgansgpunkt i de første dagene på sykehuset etter en fødsel.