Hanne Nilsen Nygård (b. 1984, Norway)
Lives and works in Oslo 
nilsen.hanne(@)gmail.com Jeg jobber i hovedsak med video, videoinstallasjon og lyd.
I mitt kunstnerskap utforskes, ofte gjennom samtaler, eksistensielle temaer knyttet til menneskers vilkår og livsvalg. Med en bakgrunn i sosiologi undersøker jeg blant annet relasjonen mellom foreldre og barn, morsrollen og forholdet mellom mennesker og steder. 


//


Hanne Nilsen Nygård´s artistic practice encompasses video, sound and installation. Nygård holds a MA from Oslo National Academy of the Arts. 


I mainly work with video, video installation and sound.
In my practice I explore existential themes related to people's conditions and life choices. With a background in sociology, I examine, among other things, the relationship between parents and children, motherhood and the relationship between people and places.
Mark