Hanne N. Nygård 
Lives and works in Oslo 
hannenilsennygaard(@)gmail.com Hanne N. Nygård (f.1984) er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo (BFA, 2019, MFA, 2022). Nygård arbeider primært med lyd og video. Hun utforsker forholdet mellom lyd og bilde i lagvise narrativer. Med en bakgrunn i sosiologi, undersøker hun blant annet menneskelige relasjoner og forståelser av virkelighet. Gjentakende temaer er familierelasjoner, morsrollen og deres tilknytning til sted/rom.//


Hanne N. Nygård (b.1984) is educated at the Academy of Fine Arts in Oslo (BFA, 2019, MFA, 2022). Nygård primarily works with sound and video. She explores the relationship between sound and image in layered narratives. With a background in sociology, she examines, among other things, human relationships and understandings of reality. Recurring themes are family relationships, the mother's role and their connection to place/space.

Mark